Babası Yurtdışında Çalışan...

Babası Yurtdışında Çalışan Ergenlerde Sosyal Kaygı, Benlik Saygısı(Özgüven) ve Öznel İyi Oluş(Mutluluk)-Uzman Klinik Psikolog Nil Bireyşoğlu Özen
Hatay’ da uzun zamandır sosyolojik bir probleme dönüşen “Erkeklerin Yurtdışında Çalışması” sonucu düzenli bir aile hayatı olmayan, baba ve eş faktörü olmadan “Aile” olmaya çalışan kadınlar ve çocuklar mevcut. Bu çocukların sosyal alanlarda problem yaşadıkları ve psikolojik olarak bu süreçten etkilendiklerini düşünerek yaptığım çalışmanın sonuçlarını, bu yıl Cemil Meriç anısına Hatay’da düzenlenen “Uluslararası Sosyal Bilimler ve Spor Kongresi’nde” sundum.

Bu çalışmada ulaştığım en önemli sonuçlar şunlardır:

1-Babası yurtdışında çalışan ergenlerin sosyal kaygıları, olumsuz değerlendirilme korkuları ve yeni ortamlara girerken huzursuzluk duyma düzeyleri, babası ile yaşayanlara göre daha yüksek çıkmıştır.

2-Babası 12 ay ve altı sıklıkla yurtdışından gelen çocukların aile ilişkilerinden doyumları daha fazladır.

3-Babası ile yaşayan ergenlerin maddi durumlarının kötü olmasının, onların mutluluğunu etkilemediği sonucuna ulaşılmıştır. Yani maddiyattan önce, babayla birlikte olmak çok daha önemlidir.

4-Doğumu sırasında babası yanında olan(çocuğunun doğumu için Türkiye’ye gelen) ergenlerin mutlulukları ve özgüvenleri daha yüksek, sosyal kaygıları ise daha azdır.

5-Babası yurtdışında olsa da onunla her gün iletişim kuran ergenlerin aile ilişkilerinden doyumları, özgüvenleri ve olumlu duyguları daha fazladır.

6-Babası yurtdışında çalışan kız çocuklarının özgüvenleri, yaşam doyumları ve olumlu duyguları, erkek çocuklarından daha azdır. Yani bu süreçten kız çocukları daha fazla olumsuz etkilenmektedir.

Öneriler: Okullarda rehberlik bölümlerinde sosyal kaygıyı azaltıcı psikolojik destek grupları kurulabilir ve grup psikoterapileri yapılabilir. Genç yetişkinlere yönelik sosyal faaliyet alanları artırılabilir. Tek başına çocuk büyütmek zorunda kalan annelere bulundukları bölgelerde Belediyeler ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından eğitim verilip maddi katkı sağlanabilir. Yurtdışında çalışmak zorunda kalan bireylere istihdam sağlanabilir. Sivil toplum kuruluşları ile devlet kurumları birlikte çalışarak Hatay’ da toplumsal bir sorun haline gelen “yurtdışında çalışmak zorunda kalma” konusunda çözüm önerileri oluşturabilir. Ayrıca ergenlerin bir ruh sağlığı uzmanına yönlendirilmeleri ve okul içerisinde rehberlik ve psikolojik danışmanlık servislerinden yardım almaları önerilmektedir.

 

UZM. PSK. NİL ÖZEN

A TERAPİ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK MERKEZİ