Nursena ERGÜDER

BİYOGRAFİ

Nursena ERGÜDER

Psikoterapist/ Oyun Terapisti

1997 yılında Hatay’da doğdum. Lise öğrenimimi Osman Ötken Anadolu Lisesinde tamamladım ve ardından 2021 yılında Mersin Üniversitesi/Psikoloji bölümünden onur öğrencisi olarak mezun oldum. Lisans öğrenimimde okulun öğrenci topluluklarında ve TPÖÇG’de aktif bir şekilde rol aldım. Lisans dönemimde Erasmus programı kapsamında Transilvania University of Brasov’da eğitim gördüm. Lisans tezimi ‘’Helikopter Ebeveynlik’’ alanında yazdım. Ardından klinik stajımı Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde tamamladım.

Bilişsel Davranışçı Terapi ve  Psikodinamik Terapi ekolünde eğitim aldım. Ardından Oyun Terapisi ve Masal Terapisi eğitimlerimi ve süpervizyonlarımı tamamladım. Wisc-4 Zeka Testi, MOXO Dikkat Testi,  Objektif Değerlendirme Testleri eğitimlerinin uygulayıcısıyım.

Oyun Terapisinde ağırlıklı olarak ‘’Çocuk Merkezli Oyun Terapisi’’ ve ‘’Bilişsel Davranışçı Oyun Terapisi’’ni uygulamaktayım. Deprem sonrası çocuklarda travma, yas ve kaygı bozuklukları  başlıca çalıştığım alanlardandır. Bunlara ek DEHB, öfke problemleri ise diğer çalıştığım alanlardır. Aynı zamanda nefes, gevşeme ve somatik deneyimleme tekniklerini kullanarak çocuklarla birlikte grup oturumları yürütmekteyim.  Şu anda ‘’A Terapi Psikolojik Danışmanlık Merkezi’’  bünyesinde  Psikoterapist, Oyun Terapisti olarak hizmet vermekteyim

Deneyimler

2023 YSYD, Psikolog, Hatay.

2023               Türk Psikologlar Derneği, Saha Koordinatörü-Psikolog, Hatay.

2023               Oyun Terapisi Enstitüsü, Elin Elimde Psikososyal Destek Projesi

(Gönüllü)

2021               BakırköyRuh veSinirHastalıklarıHastanesi, Stajyer Psikolog,İstanbul.

Eğitimler/Sertifikalar

2024               Giunti Psychometrics,  Wisc-4 Zeka Testi Uygulayıcı Eğitimi

2023               Aktif Psikoloji Akademisi, Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi.

2023Bilginet Akademi, Oyun Terapisi Uygulayıcı Eğitimi

2023 Bilginet Akademi, Masal Terapisi Eğitimi

2023MOXO Türkiye, MOXO Dikkat Testi Uygulayıcı Eğitimi

2023                Marmara Akademi, Objektif Çocuk Testleri Uygulayıcı Eğitimi

2023Oyun Terapisi Enstitüsü, Çocuklarda Kaygı Bozuklukları ve Tedavisi

2023  DEPSDA, Travma Eğitimi.

2023    Psikoloji İstanbul (Nilüfer Devecigil), Depremden Etkilenen Çocuklarla Çalışma

2022  Doğan Şahin, Psikodinamik Terapi Temel Eğitimi

2022               SportCenterAcademy,TemelYogaveUyumEğitimi.

2021              Pennsylvania University, Martin Seligman ile Pozitif Psikoloji (Online)

2020              Utrecht University, Çocuk Gelişimini Anlamak: Sinapstan Topluma (Online)             

2020              University at Buffalo, DEHB:İlkokul Öğrencilerine Yönelik Stratejiler (Online)

Topluluklar/Etkinlikler

2023             Bilgi Üniversitesi- TARDE, Travmatik Stres Kongresi, Hatay.

2023             Psikoloji İstanbul, PACT Yaklaşımı ile ‘’Çocuk Üzerinden Çatışan Çiftlerle  

Çalışma’’ Semineri, Online.

2021             SinirbilimTopluluğu,ÖğrenmePsikolojisiEğitimi(PsikologEğitmen)

2017             Türk Psikoloji Öğrencileri Çalışma Grubu Sonbahar Zirvesi,

Mersin-AdanaYerelYapılanmaEkip Üyesi,İstanbul.

Terapi Hizmetlerimizle Zihninizi ve Ruhunuzu İyileştirin

Size ve yakınlarınıza yeniden mutluluk ve güven yoluna girmeniz için her zaman yardıma hazırız.

HIZLI İLETİŞİM ve  RANDEVU