PSİKOLOJİK TESTLER

PSİKOLOJİK TESTLER

Psikolojik durumu tespit etme, tanı koyma ve ruhsal yapıdaki değişimleri saptama amaçlı uygulanan testlerdir.

WISC-R Zeka Testi (Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği): 6–16 yaş grubuna yönelik olarak bireylerin zihinsel performanslarını belirlemek amacıyla uygulanan bireysel bir zeka testidir. 

Üstün yetenekli çocuklara yönelik akademik çalışmalar yürüten tüm kurumlar ve okullar Wisc-r zeka testi sonuçlarına göre değerlendirme yapmaktadırlar.
MMPI(Minessota Çok Yönlü Kişilik Analizi), AGTE, Bender-Gestalt, SCL-90, Beck Depresyon Ölçeği gibi birçok ruhsal tarama testleri de uygulanmaktadır.

**********